Từ khóa:

#Bắc Ninh
Tìm thấy 373 kết quả
Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 cán bộ

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 cán bộ

(PLO)- Ba cán bộ là Tỉnh ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên của Bắc Ninh và Hòa Bình đã bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực.