Phó Thủ tướng phê bình nhiều lãnh đạo bộ không đi họp

Chiều 10-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị thống kê bộ, ngành 2018. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác thống kê, nhất là việc triển khai các quy định của pháp luật về lĩnh vực quan trọng này.

Phó Thủ tướng phê bình nhiều lãnh đạo bộ không đi họp ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê bình nhiều bộ không cử lãnh đạo đi họp và không nghiêm túc triển khai pháp luật về thống kê. Ảnh: THÀNH CHUNG

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ và Thủ tướng đã giao cho ngành thống kê nhiều nhiệm vụ quan trọng. Và thực tế, những thành tựu về kinh tế-xã hội của quốc gia, các quyết sách về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội có vai trò rất lớn của ngành thống kê.

“Thống kê là để đo lường và đánh giá nền kinh tế. Quản lý mà không có thông tin thì không ra được quyết định. Thông tin không đầy đủ, chính xác thì ra quyết định không chính xác” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng trong 79 nhiệm vụ về thống kê thì mới chỉ có 34 nhiệm vụ được thu thập, tổng hợp số liệu; trong 23 bộ, ngành mới chỉ có 11 bộ, ngành ban hành chế độ thống kê.

“Không biết lãnh đạo các bộ có biết tình trạng này không? Chúng ta thực hiện pháp luật về thống kê thế nào? Ấy là chưa kể có các chỉ tiêu thống kê đã được đưa ra mà các bộ, ngành vẫn thắc mắc với Tổng cục Thống kê, đến mức Thủ tướng và Chính phủ phải đứng ra phân xử” - Phó Thủ tướng nói đồng thời phê bình nhiều bộ không cử lãnh đạo đi họp và không nghiêm túc triển khai pháp luật về thống kê.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng cục Thống kê phải đánh giá đúng thực trạng về thống kê của các bộ, ngành. “Chính phủ đã ban hành nghị định về hệ thống thống kê rồi mà hiện hai bộ vẫn chưa thành lập phòng thống kê. Thái độ đó là nghiêm túc hay không nghiêm túc?…” - Phó Thủ tướng thẳng thắn. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê phải làm rõ những chuyện này để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng mong hội nghị sẽ có những kiến nghị, giải pháp cụ thể để cải thiện công tác thống kê bộ, ngành.