Phó thủ tướng yêu cầu báo cáo giám sát tài chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31-12-2016, vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính về Bộ Tài chính (trong đó có chín bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương).

Trước thực tế này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 2-2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm