Phớt lờ 'lệnh' của UBND TP.HCM, lãnh đạo IPC vẫn đi nước ngoài

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận cơ bản đồng ý với nội dung của kết luận thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC). Đồng thời, yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan.

Trong những sai phạm của Công ty IPC, có sai phạm liên quan đến việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

Cụ thể, trong hai năm 2016 và 2017, IPC đã tổ chức các chuyến đi nước ngoài với tổng số tiền công ty chi trả là hơn 1,3 tỉ đồng.
Trong đó, chuyến đi công tác tại Bỉ, Hà Lan và Mỹ năm 2016 trong vòng 11 ngày với mục đích để nghiên cứu chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước. Đoàn đi có ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc; ông Phạm Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Đăng Linh - Trưởng phòng Quản lý đầu tư dự án, bà Hồ Thị Thanh Phúc - Trưởng phòng Phát triển kinh doanh. Kinh phí chi từ nguồn ngân sách chuẩn bị đầu tư khu đô thị - công nghiệp - cảng Hiệp Phước với giá trị hợp đồng chi trả là 1.145.600.000 đồng.
Tuy nhiên, qua thanh tra nhận thấy ông Dũng, ông Linh và bà Phúc đi công tác nước ngoài vượt quá năm ngày so với quyết định của UBND TP. Còn ông Trung vượt bảy ngày.
Ngoài ra, qua kiểm tra hộ chiếu cá nhân thì Thanh tra TP nhận thấy ông Nguyễn Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc (thời điểm thực hiện chuyến đi ông Đức giữ chức vụ phó giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng - người đại diện vốn của Công ty IPC) và ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch (thời điểm chuyến đi giữ chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hiệp Phước - người đại diện vốn của Công ty IPC) cũng tham gia chuyến đi.
Sau chuyến đi, Công ty IPC có báo cáo về chuyến công tác tại Bỉ, Hà Lan và Mỹ nhưng nội dung báo cáo không thể hiện rõ kết quả, kinh nghiệm đúc kết được qua chuyến công tác đó.
Về chuyến đi Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp 10 ngày trong năm 2017 của ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc và ông Trần Đăng Linh -Trưởng phòng Quản lý đầu tư dự án, kinh phí do Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước chi trả. Qua thanh tra nhận thấy ông Dũng và ông Linh đi trước năm ngày và về trễ ba ngày so với quyết định của UBND TP.
Cũng như chuyến đi trong năm 2016, báo cáo kết quả chuyến đi này cho thấy nội dung không thể hiện kết quả, kinh nghiệm đúc kết được qua chuyến công tác.
Theo hồ sơ tài liệu, ngoài ông Dũng và ông Linh được cử đi công tác nước ngoài theo quyết định của UBND TP thì còn có sáu thành viên khác tham gia chuyến đi (không có quyết định cử đi nước ngoài), gồm: ông Phạm Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - thành viên Hội đồng thành viên; ông Vũ Xuân Đức - thành viên Hội đồng thành viên, bà Bùi Hải Hà và bà Trương Thị Hương Giang (kiểm soát viên) và ông Dương Minh Nhựt - Trưởng phòng Kinh doanh.
Ngày 1-11-2017, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn và Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành ký hợp đồng về tổ chức tour du lịch nước ngoài, số lượng 11 khách với giá trị hợp đồng là hơn 2,7 tỉ đồng (tức 246 triệu đồng/khách).
Liên quan đến chuyến đi công tác Nhật Bản trong năm 2017, Thanh tra TP.HCM cũng nhận thấy ông Phạm Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC tại thời điểm đó có lịch công tác ở Đài Loan nên không tham gia đủ ngày theo lịch trình, nhưng Công ty IPC không phân công người khác để tham gia đoàn công tác Nhật Bản. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả chuyến đi và không chấp hành đúng thời gian đi công tác theo quyết định của UBND TP.
Qua kết quả thanh tra như trên, Thanh tra TP.HCM nhận thấy có những dấu hiệu vi phạm như: một số người quản lý Công ty IPC đi nước ngoài khi không có quyết định cử đi nước ngoài của UBND TP. Mặc dù UBND TP đã có văn bản yêu cầu không để tái diễn tình trạng trên nhưng Công ty IPC không thực hiện yêu cầu của UBND TP, vẫn có một số người quản lý, lãnh đạo đi nước ngoài khi chưa có quyết định. Thời gian đi thực tế vượt so với quyết định của UBND TP. Số ngày đi nước ngoài của người quản lý Công ty IPC trong hai năm 2016 và 2017 rất nhiều, chiếm tỉ lệ lớn trong số ngày làm việc của năm, làm ảnh hưởng đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
“Số đoàn đi công tác và số lần đi nước ngoài (việc riêng) của người quản lý và các trưởng, phó phòng của Công ty IPC nhiều, nhưng phần lớn là các chuyến đi sau khi kết thúc không báo cáo kết quả chuyến đi... 7/15 đoàn đi công tác nước ngoài; 16/16 lần đi nước ngoài về việc riêng của cán bộ lãnh đạo, người quản lý Công ty IPC; 40/40 lần đi nước ngoài về việc riêng của các cá nhân là trưởng, phó phòng trực thuộc công ty” - báo cáo kết quả thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra cũng nhận thấy trong hai năm đó, một số cá nhân là trưởng, phó của các phòng ban Công ty IPC có số ngày đi nước ngoài (cá nhân tự túc) nhiều hơn số ngày phép theo quy định của Luật Lao động là không đúng quy định.