Phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

 Sáng 14-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi và phổ điểm tất cả các bài thi THPT Quốc gia năm nay đến thí sinh (TS). Do đó, theo quy chế thi, từ hôm nay đến 22-7, các TS đã có thể làm thủ tục phúc khảo bài thi, nếu có.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết, mọi TS đều có quyền phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019. TS đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.   

Các trường phổ thông, nơi TS đăng ký dự thi, nhận Đơn xin phúc khảo bài thi của TS trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu TS xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Bộ GD&ĐT thông tin thêm, quy trình phúc khảo bài thi năm nay có sự khác biệt giữa bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Với bài tự luận, việc phúc khảo mỗi bài do hai cán bộ chấm thi thực hiện, phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của TS và chấm hai vòng độc lập. Nếu số điểm khác nhau sẽ có thêm vòng chấm của Trưởng ban phúc khảo. Kết quả sẽ lấy điểm giống nhau hoặc trung bình cộng của cả ba giám khảo (nếu khác).

Theo đó, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

Với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho TS.