Phương Trang trúng thầu 9 tuyến xe buýt ở Đồng Tháp

Sau một thời gian đấu thầu, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho chín tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phương Trang - FUTA BUS LINES trở thành đơn vị khai thác chín tuyến xe buýt này.

Phương Trang - FUTA BUS LINES sẽ khai thác 9 tuyến xe buýt ở tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian thực hiện là 10 năm, tính từ ngày nhà thầu bắt đầu khai thác theo yêu cầu của bên mời thầu.

Theo Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, việc bố trí thời gian như vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đầu tư phương tiện, thiết bị đủ thời gian để khấu hao và hoàn vốn đầu tư phương tiện, thiết bị khi thực hiện gói thầu.

Thời gian thực hiện đầu tư và khai thác bắt đầu từ ngày 17-8.

Đồng thời, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cũng công bố danh sách nhà thầu không được lựa chọn với các nguyên nhân như: chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, năng lực tài chính.

Công ty Phương Trang cho biết đơn vị đã và đang khai thác nhiều tuyến xe buýt ở các tỉnh như Đà Lạt, Thừa Thiên Huế, TP.HCM, sắp tới là Đồng Tháp và Cần Thơ. Đối với những tuyến xe buýt này, Phương Trang sẽ đầu tư các phương tiện mới, hiện đại, có sóng wifi để phục vụ người dân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm