Quân đội và Công an thị xã Thuận An ký quy chế phối hợp

Hội nghị có sự tham gia của công an, Phòng Cảnh sát PCCC, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thuận An, 12 đơn vị quân đội, gồm: Lữ đoàn 550, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn 434, Tiểu đoàn 168, Tiểu đoàn 179, Tiểu đoàn 100, Tiểu đoàn 6, Tiểu đoàn 60, Tiểu đoàn 26, Tiểu đoàn 94, trường quân sự, kho cảng ICD.

Quân đội và Công an thị xã Thuận An ký quy chế phối hợp ảnh 1

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đang ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: XL

Theo quy chế phối hợp, công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Lãnh đạo các đơn vị cho rằng việc phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, thống nhất sẽ đảm bảo những nhiệm vụ mà xã hội giao phó.

XUÂN LƯƠNG