Quảng Nam: Khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Sáng 1-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai trương trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam).

Trung tâm được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, phục vụ người dân, hoạt động của cơ quan nhà nước và thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển bền vững

Quảng Nam: Khai trương Trung tâm điều hành thông minh ảnh 1
Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định, đây là sự kiện quan trọng đánh đấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của Quảng Nam đã đạt được những kết quả bước đầu, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính quyền điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Trên cơ sở đó, các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, 100% các cơ quan đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp QOffice, kết nối liên thông dữ liệu 4 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 100% sử dụng phần mềm một cửa điện tử, và 50% tại các xã, phường, thị trấn. Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam cung cấp 792 dịch vụ công trực tuyến mức độ ba, bốn và kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo các cấp trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19.

Quảng Nam: Khai trương Trung tâm điều hành thông minh ảnh 2
Sáng 1-10, tỉnh Quảng Nam khai trương trung tâm điều hành thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, các sản phẩm, ứng dụng CNTT được tỉnh ứng dụng, khai thác, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Với những cố gắng và kết quả đạt được, chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của Quảng Nam được cải thiện rõ rệt. Năm 2019, Quảng Nam xếp hạng thứ 18/63 tỉnh, thành,tăng 23 bậc so với năm 2018” - ông Thanh nói.

Ông Thanh nhấn mạnh, Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu và trọng trách là xây dựng hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng, tiên tiến, kiểu mẫu, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, chất lượng phục vụ người dân, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển bền vững.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.