Quảng Nam: Thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo

Các nhóm chức danh sẽ được thi tuyển khá rộng gồm: trưởng, phó phòng (và tương đương) tại các sở, ban ngành và UBND huyện, TP; phó giám đốc, giám đốc các sở; hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

“Đây là lần đầu tiên tỉnh tiến hành tổ chức thi tuyển cán bộ, lãnh đạo để tuyển chọn người tài theo nguyên tắc cạnh tranh thực tài. Trước đây, cán bộ lãnh đạo các đơn vị thường được chọn theo hình thức truyền thống là bổ nhiệm. Các vị trí được tỉnh tổ chức thi tuyển tới đây sẽ là từ các phó, trưởng phòng trở lên. Thậm chí có các chức danh quan trọng như phó giám đốc, giám đốc các sở, ban ngành quan trọng. Trước tiên, tỉnh sẽ thi tuyển các chức danh quản lý, lãnh đạo tại Sở GD&ĐT và Sở Y tế” - ông Sáng cho biết.

Cũng theo ông Sáng, việc tổ chức thi tuyển này thực hiện theo đề án đã được chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Theo đề án này, mọi cán bộ, công chức đều có thể tham gia dự thi, hễ ai có thực tài và hội đủ các điều kiện thì sẽ được tuyển chọn. Riêng các ứng viên thi tuyển vào chức danh phó giám đốc, giám đốc các sở thì có đòi hỏi trình độ, lý luận chính trị, ngoại ngữ. Còn lại các chức danh khác thì không quan trọng bằng cấp mà quan trọng là trình độ, tài năng thực tế của từng ứng viên.

“Việc thi tuyển cán bộ, lãnh đạo các đơn vị lần này là nhằm tuyển chọn người tài, người giỏi để phục vụ tỉnh. Sau khi các đơn vị báo cáo nhu cầu tuyển dụng cụ thể về Sở Nội vụ, Sở sẽ lên danh sách, tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành thi tuyển. Tùy vào mức độ quan trọng của các chức vụ khác nhau mà tỉnh sẽ thành lập hội đồng tuyển chọn khác nhau. Đối với các chức danh phó giám đốc, giám đốc các sở thì hội đồng tuyển chọn sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nói chung, việc thi tuyển lần này sẽ là một bước đột phá để tỉnh Quảng Nam tuyển chọn và sử dụng người tài” - ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết thêm.

LÊ PHI