Quảng Ngãi: 33 cán bộ, đảng viên liên quan tham nhũng

Theo đó, tỉnh đã xử lý trách nhiệm một người đứng đầu tại đơn vị, xử lý kỷ luật 33 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; chỉ đạo xử lý ba vụ việc, ba vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6. Đến nay, Quảng Ngãi đã xử lý xong năm vụ, còn một vụ đang xem xét xử lý.

Tỉnh này cho hay đã phát hiện ba vụ có dấu hiệu tham nhũng về kinh tế; chưa phát hiện hành vi tham nhũng về sai phạm kinh tế qua hoạt động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội. Tỉnh cũng chưa phát hiện hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc liên quan đến các cơ quan nhà nước.