Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15

Ngày 28-8, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định thay đổi biện pháp chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, chín địa phương gồn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi áp dụng biện pháp chống dịch ở mức Nguy cơ rất cao và giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/TTg.

Người dân không ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau nếu không có lý do chính đáng.

Các huyện Minh Long, Sơn Tây, Ba Tơ, Lý Sơn tiếp tục áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù mức Nguy cơ cao theo tinh thần Chỉ thị 15/TTg và Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 12-8-2021 của UBND tỉnh.

Người dân không ra khỏi nhà từ 21g ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau.

Quyết định có hiệu lực từ trưa 28-8.

Toàn văn quyết định:

Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15 ảnh 1

Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15 ảnh 2

Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15 ảnh 3

Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15 ảnh 4

Quảng Ngãi: 9 địa phương áp dụng Chỉ thị 16, 4 huyện áp dụng Chỉ thị 15 ảnh 5