Quảng Ngãi: Đi công tác nước ngoài phải báo cáo chủ tịch tỉnh

Việc báo cáo phải bằng văn bản qua Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất là ba ngày trước ngày đi công tác.

Trong trường hợp đi công tác gấp thì phải báo cáo bằng các phương tiện khác thích hợp (nhưng chỉ khi nào chủ tịch UBND tỉnh đồng ý mới được đi). Báo cáo xin phép phải nêu rõ nội dung, đối tượng làm việc, thời gian đi và người được ủy quyền giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị trong thời gian vắng mặt. Quy định này được cho là sẽ chấn chỉnh và quản lý tốt việc đi công tác nước ngoài của cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm