Quảng Ninh rà soát thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19

Ngày 25-4, Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các hồ sơ thủ tục mua sắm máy Realtime PCR tự động để xét nghiệm COVID-19 và các thiết bị y tế liên quan phòng, chống dịch.

Theo đó, trước dư luận về vấn đề mua sắm một số thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại trình tự, thủ tục mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 và thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch. Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan này báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30-4.

Quảng Ninh rà soát thủ tục mua máy xét nghiệm COVID-19 ảnh 1
Hệ thống thiết bị realtime RT PCR phục vụ xét nghiệm COVID-19

Đồng thời, Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND tỉnh giao thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; thanh tra vấn đề mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch của Sở Y tế; thanh tra cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có vi phạm.

Hải Phòng: Máy xét nghiệm COVID-19 doanh nghiệp cho mượn

Cùng ngày 25-4, UBND TP Hải Phòng cho biết máy xét nghiệm COVID-19 của TP Hải Phòng đang sử dụng không phải là máy mua mà được một doanh nghiệp cho mượn.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Y tế Phương Đông hỗ trợ cho mượn một hệ thống thiết bị Realtime RT PCR trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục mua sắm thiết bị. Nhờ có máy xét nghiệm đã giúp xác định kết quả nhanh, chính xác đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch thuận tiện hơn rất nhiều so với việc gửi mẫu đi Hà Nội xét nghiệm.

UBND TP Hải Phòng cho rằng TP chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu, cũng như chưa chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến máy xét nghiệm Realtime PCR. Hiện việc thẩm định dự toán gói thầu cũng chưa có kết quả.

Tại cuộc họp ngày 24-4, UBND TP Hải Phòng đã giao các sở Y tế, Tài chính rà soát lại toàn bộ quy trình các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, tránh để xảy ra sai sót. 

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

UBKT Thành ủy TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bảy đảng viên có liên quan trong bốn vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.