Quên nộp biên lai, có được nộp đơn kháng cáo quá hạn?

Tòa phúc thẩm nhận đơn và yêu cầu tôi đi nộp tạm ứng án phí. Tuy nhiên, lúc đi nộp tạm ứng án phí tôi lại quên nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho tòa theo đúng hạn và tòa không chấp nhận đơn kháng cáo của tôi. Cho tôi hỏi việc tòa phúc thẩm từ chối đơn kháng cáo có đúng không?

Ông Huỳnh Trí Dũng (đường Điện Biên Phủ, phường 25,
quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 276 BLTTDS quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và nộp cho tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trường hợp sau khi hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không nêu rõ lý do thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án phải có văn bản trình bày lý do chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp cho tòa án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được xử lý theo thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn.

Như vậy, nếu bạn chậm nộp biên lai mà tòa án không yêu cầu bạn trình bày lý do chậm nộp để rồi không chấp nhận đơn kháng cáo của bạn là không đúng quy định của pháp luật. Bạn cần trình bày lý do chậm nộp biên lai để tòa xem xét thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm