Quốc hội phê chuẩn 3 thẩm phán TAND Tối cao

Quốc hội vừa bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng đối với một số thành viên Chính phủ.

Theo đó, đa số đại biểu có mặt tán thành phê chuẩn các chức danh Thống đốc NHNN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Y tế và ba thẩm phán TAND Tối cao.

Cụ thể, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về ba nhân sự thẩm phán TAND Tối cao.

Theo số phiếu được công bố, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được 97,5% ĐB tán thành.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, được 83,78% ĐB tán thành.

Ông Ngô Hồng Phúc, Chánh tòa hình sự, TAND Cấp cao tại Hà Nội được 93,76% ĐBQH tán thành

Căn cứ quy định, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND tối cao đối với ba nhân sự này bằng một nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao

Các chức danh khác được Quốc hội phê chuẩn gồm: Bà Nguyễn Thị Hồng được phê chuẩn trở thành Thống đốc NHNN Việt Nam với tỷ lệ phiếu rất cao, ở mức 97,08%. Số phiếu không tán thành là 13 phiếu.

Với 92,09% đại biểu tán thành, ông Huỳnh Thành Đạt đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng để trở thành Bộ trưởng Bộ KH&CN thay ông Chu Ngọc Anh  được điều động và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.  

Với 95,42% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Thanh Long chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế sau một thời gian được giao Quyền bộ trưởng bộ này. Có 13 phiếu không đồng ý đối với ông Long.