Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

(PLO)- Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chỉ quy định một số đặc thù để tháo gỡ một phần vướng mắc trong tự chủ bệnh viện.

Chiều 9-1, tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội (QH) đã thông qua luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành.

Bộ trưởng Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT thanh toán

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, QH đã biểu quyết riêng thông qua 3 điều, gồm Điều 25 về Hội đồng Y khoa quốc gia; Điều 104 về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

QH bấm nút thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ảnh: PHẠM THẮNG

QH bấm nút thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ảnh: PHẠM THẮNG

Liên quan tới giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được QH thông qua quy định cụ thể các yếu tố, chi phí cấu thành, đồng thời quy định nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, Luật quy định Bộ trưởng Y tế chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quy định phương pháp định giá.

Bộ trưởng Y tế cũng quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ khác.

Theo Luật, HĐND cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền. Tuy nhiên không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ BHYT sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ BHYT chi trả mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Luật yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Các sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

“Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm hoàn thiện, ban hành danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh kèm theo giá. Đồng thời bổ sung các dịch vụ đã thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà chưa đưa vào danh mục giá để tạo điều kiện hoạt động thông suốt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" - Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết.

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Liên quan đến quy định về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Luật vừa được QH thông qua quy định Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người bệnh và cộng đồng. Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoạt động nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng quy định cụ thể hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, đầu tư thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế.

Ngoài ra còn có thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế; Tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bà Nguyễn Thuý Anh cho hay quá trình thảo luận, có ý kiến đại biểu QH cho rằng dự thảo Luật chưa quy định hình thức liên doanh, liên kết. Có đại biểu QH đề nghị quy định ngay trong dự thảo Luật cho phép các cơ sở y tế được sử dụng một phần tài sản công để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Nêu quan điểm của Uỷ ban Thường vụ QH, bà Thuý Anh cho biết dự thảo luật đã quy định các hình thức thu hút nguồn lực xã hội khác, trong đó có hình thức liên doanh, liên kết nên xin phép QH cho giữ như dự thảo Luật.

Tự chủ bệnh viện: Chỉ tháo gỡ một phần vướng mắc

Về vấn đề tự chủ bệnh viện, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa thông qua quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tự chủ được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ, phát triển các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật cũng quy định cụ thể các nội dung tự chủ về tài chính của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: Quyết định nội dung thu, mức thu của các dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, thân nhân của người bệnh theo quy định của pháp luật, trừ dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá; Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật…

Bà Nguyễn Thúy Anh cho biết các vấn đề liên quan đến cơ chế tự chủ nói chung và tự chủ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước nói riêng đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau và đang có những vướng mắc nhất định.

Do đó, để có thể giải quyết một cách triệt để thì về lâu dài cần nghiên cứu tổng thể, hoàn thiện chính sách pháp luật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn.

Dự thảo Luật chỉ quy định một số nội dung mang tính đặc thù y tế để tháo gỡ một phần vướng mắc, khi hệ thống pháp luật về tự chủ đối với đơn vị cung ứng dịch vụ công được hoàn thiện sẽ kết nối thực hiện được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm