Hơn 12 giờ đêm 6-11 (giờ Mỹ), tương đương hơn 12 giờ trưa nay tại Việt Nam, New York Times đưa kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng Dân chủ đã thắng ở Hạ viện.

Cụ thể, trong tổng số 348/435 ghế được xác định, đảng Dân chủ được 182 ghế (thắng 25 ghế từ các nghị sĩ Cộng hòa nhiệm kỳ trước), đảng Cộng hòa được 173 ghế (thua 25 ghế đã giữ ở nhiệm kỳ trước). Đảng Dân chủ đã nắm chắc chiến thắng dù phiếu chưa được kiểm hết, vì số ghế tối đa mà đảng này cần thắng để giành quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa chỉ là 23.

Cử tri Mỹ chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Ảnh: GETTY IMAGES
Cử tri Mỹ chờ đợi kết quả bỏ phiếu. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại Thượng viện, chiến thắng của đảng Cộng hòa đã được xác định trước đó. Trong 93/100 ghế được kiểm, phe Cộng hòa chiếm 51 ghế (trong đó thắng 3 ghế từ do các nghị sĩ Dân chủ giữ trước đó), phe Dân chủ được 42 ghế (thua 3 ghế đã giữ nhiệm kỳ trước).

Dù sao mùa bầu cử này không thể gọi là thành công với đảng Cộng hòa khi xuất phát điểm trước bầu cử của đảng này là kiểm soát cả lưỡng viện.