Dự luật do ông Harry Reid soạn thảo dự kiến chi 871 triệu USD trong 10 năm để 30 triệu người có bảo hiểm y tế. Dự luật không nhất trí điều khoản thành lập mạng lưới công ty bảo hiểm y tế công theo dự luật của Tổng thống Obama đưa ra mà chính phủ sẽ hợp đồng với các công ty bảo hiểm y tế tư chi trả bảo hiểm. Bảo hiểm y tế cũng sẽ không chi trả cho các dịch vụ phá thai. Dự luật quy định người đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế nhưng không tham gia và chủ lao động không mua bảo hiểm y tế cho nhân viên sẽ bị phạt.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn dự luật trong cuộc bỏ phiếu chính thức vào ngày 24-12.

ĐĂNG KHOA (Theo New York Times, AP)