Tại Indonesia (170.000 người chết), Phó Tổng thống Boediono cùng người dân tỉnh Aceh cầu nguyện tại các nhà thờ, bến cảng và mộ tập thể của các nạn nhân. Tại Sri Lanka (34.400 người chết), cả nước mặc niệm trong hai phút. Các chương trình truyền thông hoãn phát đến 9 giờ 25 sáng (giờ địa phương) là thời khắc xảy ra sóng thần. Tại Thái Lan (gần 5.500 người chết), hàng ngàn nhà sư và người dân tỉnh Phang Nga cùng cầu nguyện (ảnh).

Các chuyên gia cảnh báo vẫn không ngăn chặn được thương vong một khi xảy ra đợt sóng thần tương tự bởi các nước chưa chuẩn bị biện pháp đối phó thích đáng.

THIÊN ÂN (Theo AFP, AP)