Gregory L. Shaffer, 52 tuổi đã gọi cho trung tâm dịch vị khẩn cấp 911 tại Quận Westmoreland (Pennsylvania) ba lần vào ngày 30-7. Nhưng khi nhân viên hỗ trợ đến nơi thì thật ra chẳng có việc gì xảy ra.
Lần đầu tiên Shaffer gọi cho 911 để báo rằng ông bị té cầu thang dẫn đến bị thương ở đầu và cổ lúc 4 giờ chiều.
Khi 6 nhân viên y tế xuống đến nơi, họ chỉ thấy Shaffer đang xay xỉn và ngồi đợi trong nhà.
Sau khi nói chuyện với nhân viên cứu hộ, ông thừa nhận mình đã nói dối và chỉ gọi 911 vì ông thấy "cô đơn và cần ai đó nói chuyện".
Ông được cảnh cáo rằng 911 chỉ được gọi để báo các trường hợp khẩn cấp.
Sau đó 2 giờ Shaffer lại gọi điện cho 911 và được kết nối với cảnh sát. Đến hơn 8 giờ tối ông lại gọi 911 và được kết nối với nhân viên y tế.
Trong cả 2 lần Shaffer đều thừa nhận rằng ông gọi cho số máy khẩn cấp vì "đang cô đơn".
Shaffer bị buộc tội quấy rồi cơ quan chức năng và bị tạm giam vào nhà tù quận hạt sau khi không có đủ 75 ngàn USD nộp phạt.