Quy định mới nhất về doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 17/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bão dưỡng ô tô.

Trong đó, Nghị định 17 đã bổ sung một số quy định về doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp cho doanh nghiệp trước đó.

Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ bị tạm dừng hiệu lực giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp cho doanh nghiệp với thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng.  

Trong thời hạn này, nếu doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy phép. Nghị định cũng quy định trường hợp không khắc phục hoàn toàn vi phạm, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô sẽ bị thu hồi Giấy phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm