Quy định về cách thức tiêu hủy tiền không đủ chuẩn lưu thông

Ngày 15-5-2020, Thông tư số 03/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) chính thức có hiệu lực thi hành.

Thông tư quy định về tiêu hủy tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (sau đây gọi là tiền tiêu hủy).

Ảnh minh họa.

Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy tiền tại Cục Phát hành và Kho quỹ ở Hà Nội và tại Chi cục Phát hành và Kho quỹ ở TP.HCM. Trường hợp cần thiết phải tổ chức tiêu hủy tiền tại cơ sở khác do thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Việc tiêu hủy tiền phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và bí mật nhà nước. Tiền sau khi đã tiêu hủy phải bảo đảm không thể khôi phục để sử dụng lại như tiền...

Tiền tiêu hủy là tiền giấy được tiêu hủy bằng hệ thống máy cắt hủy chuyên dùng, tiền kim loại được tiêu hủy bằng cách nấu chảy hoặc máy hủy tiền kim loại chuyên dùng.

Nơi giao nhận, kiểm đếm và cắt hủy tiền phải riêng biệt, có cửa và khóa chắc chắn.

Trong giờ làm việc, nhân viên tiêu hủy tiền vào, ra các khu vực này phải ký xác nhận vào sổ theo dõi, không mang thiết bị liên lạc, ghi hình, cặp, túi xách, tiền mặt, chất dễ cháy, nổ trái quy định vào nơi làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm