Quy định về miễn lệ phí cấp, đổi căn cước công dân

Ngày 16-10-2019 tới đây Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân sẽ có hiệu lực thi hành. 

Theo Thông tư, khi thực hiện việc cấp, đổi thẻ CCCD, người dân được miễn nộp lệ phí trong các trường hợp sau:

a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính

b) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

c) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Cạnh đó, các trường hợp sau đây không phải nộp lệ phí: công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu; đổi thẻ căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.