Sách giáo khoa riêng của TP.HCM chưa xong

"Bộ SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện từ năm học 2020-2021 nên TP.HCM phải chờ khung bộ môn ban hành rồi mới áp vào, thực hiện bộ SGK mà TP hợp tác làm. Vì thế, ngay năm học 2019-2020 chưa có bộ SGK này" - ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả lời đại biểu.
Sáng 6-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục với phiên chất vấn. Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP và giám đốc các sở ngành sẽ trả lời chất vấn về kết quả thực hiện các lời hứa, giải pháp trong các nghị quyết chất vấn...
Tại phiên chất vấn, ĐB Trương Lê Mỹ Ngọc đề nghị ngành giáo dục của TP.HCM giải trình về “tiến độ xây dựng bộ SGK riêng của TP.HCM” hiện nay đến đâu.
Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn, cho biết thực hiện nghị quyết của Quốc hội đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Sở đang phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện bộ sách giáo khoa riêng. “Chúng tôi khẳng định, Sở là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, không có chức năng biên soạn sách giáo khoa” – ông Sơn nói.
Sách giáo khoa riêng của TP.HCM chưa xong ảnh 1

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Sơn, Sở đang hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn một bộ SGK, phục vụ không chỉ cho địa bàn TP.HCM.

Trong sự hợp tác này, sở tìm nhân lực, mời những chuyên gia, người có chuyên môn, giáo viên giỏi để xây dựng bộ sách, theo các mục tiêu: bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành rồi đưa thêm các nội dung đặc trưng của địa phương; tích hợp các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để đổi mới, phát triển năng lực người học.
Ông Sơn cũng cho biết, hiện nay, Bộ chỉ mới ban hành khung chương trình mới, chứ chưa có khung chương trình các bộ môn. Chỉ sau khi có khung chương trình các bộ môn thì Nhà xuất bản Giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới bắt tay hình thành bộ SGK. Khi hoàn thành, hai đơn vị sẽ trình Bộ Giáo dục thẩm định, quyết định xem có cho phép áp dụng ở TP.HCM hay không.
Trong trường hợp Bộ cho phép sử dụng, thì quyết định lựa chọn bộ SGK nào vẫn do trường học quyết định (tùy thuộc vào quyết định của hội đồng bộ môn ở trường, của giáo viên), chứ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM không can thiệp.
Ông Sơn cho biết thêm, bộ SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện từ năm học 2020-2021 nên TP.HCM phải chờ khung bộ môn ban hành rồi mới áp vào, thực hiện bộ SGK mà TP hợp tác làm. Vì thế, ngay năm học 2019-2020 chưa có bộ SGK này.
Ngay sau lời ông Sơn, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP hỏi lại: “TP.HCM có nên làm bộ SGK như vậy không, vì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có SGK rồi? Tức là TP vừa đi sau một bước, vừa tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà trường, trong khi chất lượng bộ SGK chưa hình dung được và kinh phí thực hiện ra sao? Quan điểm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thế nào, có nên làm hay không?”.
Ông Lê Hồng Sơn cho biết, TP.HCM hợp tác để thực hiện bộ SGK và quan điểm cá nhân ông là không phải đi sau hay không mà là do phê duyệt chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. “Về chất lượng, tôi tự tin với nguồn nhân lực, chuyên gia ở T.PHCM cùng cộng tác thực hiện thì sẽ có một bộ SGK rất chất lượng. Trong đó, tích hợp các môn khoa học theo tự nhiên, xã hội; hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Tôi cho rằng sẽ nhiều trường học, thậm chí các tỉnh lân lận cũng áp dụng bộ sách này” – ông Sơn nói.