Sacombank hoãn đại hội cổ đông vì nhân sự

Cùng một lý do nhưng Sacombank phải dời đại hội cổ đông đến hai lần. Trước đó, ngân hàng này đã lên kế hoạch đại hội cổ đông vào ngày 28-4. Tuy nhiên do vấn đề nhân sự chưa chốt được, ngân hàng đã phải dời sang ngày 26-5. Và giờ đây, cận ngày tổ chức Sacombank lại tiếp tục dời ngày.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giải thích do công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu đại hội chưa hoàn tất nên Sacombank không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 26-5-2017 như dự kiến.

Hiện nay, đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 22-5-2017 nên báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM: 9 tháng năm 2023, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng

TP.HCM: 9 tháng năm 2023, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng

(PLO)- Theo Cục Thống kê TP.HCM, 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 871.198 tỉ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022, cho thấy sức tiêu thụ hàng hoá được cải thiện.