Sai phạm metro Bến Thành-Suối Tiên: UBND TP yêu cầu kiểm điểm

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Cụ thể, UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan có sai sót được nêu trong báo cáo kiểm toán và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.
UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát toàn diện tình hình thực hiện dự án metro số 1 kể từ khi bắt đầu cho đến nay, đặc biệt các căn cứ pháp lý thực hiện dự án. Rà soát hợp đồng, biên bản đàm phán hợp đồng đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật tránh thất thoát lãng phí, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, khối lượng tổng thể toàn dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đạt gần 61%. Nhưng thời gian qua TP.HCM vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu thi công. Nguyên nhân do Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.
Từ tháng 9-2016 đến nay, UBND TP.HCM đã phải tạm ứng vốn cho dự án nhiều lần với 3.273 tỉ đồng.
Cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước kết luận hàng loạt sai phạm về thẩm quyền phê duyệt, thay đổi vật tư, cách tính toán giá trị không chuẩn làm đội vốn hàng ngàn tỉ đồng ở dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.