Sau Tết hơn 13.000 người giao dịch Bảo hiểm thất nghiệp

Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm số lao động đến giao dịch BHTN tăng là do người lao động sau khi nghỉ tết quay lại thành phố để thông báo tình trạng việc làm, nộp hồ sơ hưởng BHTN kịp thời gian quy định. Bình quân mỗi ngày có hơn 2.500 lao động đến giao dịch chính sách BHTN. Trong đó có gần 11.000 người thông báo tình trạng việc làm, gần 700 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng BHTN, hơn 1.400 lao động nhận quyết định hưởng BHTN. Tuy nhiên sang tuần đầu tiên của tháng 3, số lao động đến nộp hồ sơ hưởng BHTN giảm đáng kể, chỉ còn 1.400 trường hợp.

Sau Tết hơn 13.000 người giao dịch Bảo hiểm thất nghiệp ảnh 1

Các công ty tăng tốc tuyển lao động đầu năm. Ảnh: P.ĐIỀN 

Ông Thắng thông tin, nhu cầu tuyển dụng việc làm đầu năm từ các doanh nghiệp tăng vọt, tuy nhiên số người đến Trung tâm tìm kiếm việc làm còn hạn chế. Cụ thể, tại sàn giao dịch việc làm cố định lần thứ nhất năm 2015, tổng nhu cầu tuyển dụng của 118 doanh nghiệp hơn 3.380 vị trí việc làm, tập trung ở nhiều ngành nghề như may mặc, cơ khí, bán hàng, điện-điện tử, quản lý đất đai, thương mại…

Sau Tết hơn 13.000 người giao dịch Bảo hiểm thất nghiệp ảnh 2

  Người lao động đi tìm việc đầu năm. Ảnh: P.ĐIỀN

 Dự kiến trong năm 2015, Trung tâm sẽ tổ chức gần 60 phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động để kết nối việc làm cho doanh nghiệp và người lao động. Riêng tháng 3, Trung tâm tổ chức năm phiên giao dịch việc làm trong đó hai phiên cố định và ba phiên lưu động.