Sau vụ “lương khủng”, tính lại định mức về thoát nước

Việc tính toán lại định mức một cách hợp lý sẽ tránh được những chuyện tiêu cực như vụ lãnh đạo công ty công ích nhận lương quá cao, bị phát hiện mới đây” - ngày 24-3, một cán bộ Sở GTVT TP.HCM cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi có kết luận thanh tra vụ “lương khủng”, UBND TP đã chỉ đạo thu hồi hơn 63 tỉ đồng chênh lệnh kinh phí hoạt động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP trong công tác duy tu thoát nước năm 2012. Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo rà soát lại định mức về dịch vụ công ích đối với lĩnh vực thoát nước. Theo đó, Sở GTVT TP đã thuê Viện Chiến lược phát triển GTVT thực hiện bộ định mức mới. Qua việc xây dựng bộ định mức mới, đơn vị tư vấn đã loại bỏ nhiều cách tính không hợp lý trong bộ định mức cũ.

KHANG BÁCH

1.000 tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ: Vấn đề không nằm ở chi phí

1.000 tỉ đồng để bồi dưỡng cán bộ: Vấn đề không nằm ở chi phí

(PLO)- Mỗi năm, ngân sách nhà nước chi cho việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Hà Nội và TP.HCM chiếm hơn 200 tỉ đồng. Thế nhưng chất lượng bộ máy có được cải thiện tương xứng với chi phí và tâm sức của nhiều người hay không vẫn là dấu hỏi.