Sẽ có danh sách số điện thoại không nhận quảng cáo

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 91/2020 là quy định về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Theo đó, Điều 13 nghị định này quy định không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong “Danh sách không quảng cáo” hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

“Danh sách không quảng cáo” (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin) sẽ tổ chức xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống quản lý “Danh sách không quảng cáo”…

Trường hợp người sử dụng đồng ý nhận thông tin quảng cáo, người quảng cáo không được phép gửi quá ba tin nhắn quảng cáo, quá một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đồng thời, các tin nhắn quảng cáo chỉ được gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Người quảng cáo chỉ được gọi điện thoại quảng cáo từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.

Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước, nội dung tin nhắn phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước. Tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo cho người sử dụng.

Từ ngày 1-10-2020 (ngày Nghị định 91/2020 có hiệu lực), người sử dụng được phản ánh, chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến đầu số 5656.

Nghị định 91 quy định phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với tổ chức nào có hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong “Danh sách không quảng cáo”. Cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt bằng một nửa số tiền trên.

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.