Sẽ thu hồi phù hiệu các xe hợp đồng tái phạm lỗi

Sở GTVT TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm lỗi “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định,…” . Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và các đơn vị không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP.HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15-4-2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô.

Danh sách các ô tô khách vi phạm tháng 9-2019:

Xe ô tô khách biển số 86B-008.50 thuộc HTX XKLT và DL Đông Bắc quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách biển số 51B-287.03 thuộc HTX VT DL & TCCG Trường Phát quản lý, vi phạm: Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”;