Siêu bão chuyển hướng, học sinh Quảng Ninh không nghỉ học

Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị không cho học sinh nghỉ học ngày 17-9 trên phạm vi toàn tỉnh mà giao trưởng Phòng GD&ĐT, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở theo dõi, cập nhật tình hình mưa bão cụ thể trên từng địa bàn để tiếp tục chủ động việc quyết định cho học sinh đi học hoặc nghỉ học, thông báo đến cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh biết để thực hiện.

Trường hợp học sinh đến trường muộn hoặc nghỉ học ngày 17-9 do chưa nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời, nhà trường cần có phương án để dạy bù các nội dung học sinh chưa được học.

Sở GD&ĐT yêu cầu không chủ quan với tình hình mưa bão, tiếp tục thực hiện các biện pháp khác để phòng, chống cơn bão số 6 (Mangkhut) theo chỉ đạo ngày 15-9.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.