Sinh vật kỳ lạ mình giun, đầu búa và trườn như rắn

(PLO)- Sinh vật kỳ lạ vừa được một nhiếp ảnh gia phát hiện ở miền nam Thái Lan.