Sinh viên được vay 10 triệu đồng/năm

Kể từ năm học này, mức cho vay tín dụng sinh viên sẽ được nâng từ 900.000 lên 1 triệu đồng/tháng, thời gian vay cũng được tăng thêm một tháng so với trước đây nên mỗi sinh viên sẽ được vay 10 triệu đồng/năm. Hiện ngân hàng đã chuẩn bị trên 5.000 tỉ đồng và sẵn sàng chuyển về ngay cho các địa phương có nhu cầu.

Theo ông Hải, đối tượng của chương trình vay vốn học tập là sinh viên hộ nghèo; hộ có khó khăn về tài chính do thiên tai, bão lụt; thanh niên nông thôn học nghề và bộ đội xuất ngũ. Thủ tục vay vốn do địa phương xác nhận và chịu trách nhiệm. Sinh viên sau khi ra trường chỉ chịu mức lãi suất 0,5%/tháng.

Q.VIỆT