Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM bị phê bình

Theo đó, ông Hà phê bình Sở Tài nguyên - môi trường TP vì đã không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP trong việc lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và danh sách các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.

Phó chủ tịch Lê Mạnh Hà yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường TP chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan, UBND các quận - huyện tham mưu cho UBND TP thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và dự thảo kế hoạch mới đến năm 2020.


Theo QUANG KHẢI (TTO)