Sổ tạm trú hết hạn quá lâu có được gia hạn?

Tôi đăng ký tạm trú ở nhà người thân tại TP.HCM từ ngày 15-1-2017, được UBND phường cấp sổ tạm trú, do bận công việc nên khi sổ tạm trú hết hạn, tôi không đi gia hạn kịp thời. Xin hỏi, sổ tạm trú của tôi đã hết hạn quá lâu thì có được gia hạn tạm trú?

Bạn đọc Đỗ Văn Tú (Hóc Môn, TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an quy định, sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng.

Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, cá nhân, cơ quan, tổ chức đến cơ quan công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 35/2014, công an xã, phường, thị trấn nơi có người đăng ký tạm trú phải xóa tên của người đăng ký tạm trú trong sổ đăng ký tạm trú trong trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng hết thời hạn tạm trú từ 30 ngày trở lên mà không đến cơ quan công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Trong trường hợp của anh Tú, sổ tạm trú của anh đã hết hạn hơn chín tháng và anh vẫn chưa đăng ký gia hạn tạm trú. Do đó, anh đã bị xóa tên trong sổ tạm trú và không thể làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 16 Đăng ký tạm trú Thông tư 35/2014, trường hợp sổ tạm trú hư hỏng thì được đổi, sổ tạm trú bị mất hoặc hết thời hạn sử dụng thì được cấp lại. Sổ tạm trú được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ đã được cấp trước đó.

Như vậy, anh Tú có thể đến cơ quan công an nơi anh đã đăng ký tạm trú để làm thủ tục xin cấp lại sổ tạm trú.

Hồ sơ đổi, cấp lại sổ tạm trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Sổ tạm trú (đối với trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng).

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công an xã, phường, thị trấn phải đổi, cấp lại sổ tạm trú cho công dân.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.