Từ khóa:

#đăng ký tạm trú
Tìm thấy 35 kết quả
7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu

7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu Infographic

(PLO)-  Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thuộc 7 trường hợp dưới đây thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu.