Chỉ tạm trú, có được đăng ký biển số xe ở TP.HCM?

Tôi có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận. Tôi đang ở và có đăng ký tạm trú tại TP.HCM. Nay tôi đang dự định mua một chiếc xe máy và đăng ký giấy tờ xe ở TP.HCM. Xin hỏi, như trường hợp tôi thì có được đăng ký lấy biển số xe ở TP.HCM không?

Phạm Ngọc Hân (Gò Vấp. TP.HCM)

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Giấy tờ của chủ xe được quy định tại Thông tư sô 15/2014/TT-BCA quy định về yêu cầu giấy tờ của chủ xe bắt buộc bao gồm:

Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau: Giấy CMND, trường hợp chưa được cấp CMND hoặc nơi thường trú ghi trong CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu.

Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân; giấy chứng minh quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng); trường hợp không có giấy chứng minh công an nhân dân, giấy chứng minh quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

Do đó, trong trường hợp này bạn phải đăng ký biển số xe ở nơi bạn có sổ hộ khẩu là Bình Thuận, còn ở TP.HCM thì không được đăng ký.

Nếu bạn là sinh viên đang theo học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện tại TP.HCM, có giấy giới thiệu của nhà trường; nếu bạn có giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo giấy chứng minh công an nhân dân; giấy chứng minh quân đội nhân dân thì mới được làm giấy tờ xe ở TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm