Sớm công khai phí BOT

Ngoài ra, Ban PPP tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ xã hội để triển khai các dự án theo hình thức PPP.

Bộ trưởng Nghĩa giao Vụ KH&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn của Bộ GTVT, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA của ngành.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông được yêu cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình giao thông và thực hiện các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông…

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.