Từ khóa:

#sử dụng đất
Tìm thấy 47 kết quả
Những bất cập, hạn chế của Luật Đất đai 2013

Những bất cập, hạn chế của Luật Đất đai 2013

(PLO)- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng những kẽ hở, thiếu sót của pháp luật về đất đai gây ra nhiều hệ lụy cho cả quản lý nhà nước và người dân nên cần phải sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.