Sửa BLHS: Bổ sung một số tội về bảo hiểm

Đó là các tội trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 217), tội gian lận bảo hiểm xã hội (Điều 218), tội gian lận bảo hiểm y tế (Điều 219), tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động (Điều 220).

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm