Riêng tại Hà Nội, 100% mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus này. Ông Hiển cho biết lo ngại lớn nhất hiện nay là sự tương tác hai chủng virus cúm H5N1 và H1N1 thành chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh.

TỐ NHƯ