TP.HCM trùng tu cột cờ Thủ Ngữ 155 năm tuổi

(PLO)- Cột cờ Thủ Ngữ được xây dựng vào tháng 10-1865. Chức năng ban đầu của cột cờ là làm cột tín hiệu cho tàu bè ra vào luồng lạch khu vực Sài Gòn - Gia Định.