Chuyên gia: TP.HCM siết giãn cách cần phải đi kèm '3 đảm bảo'

(PLO)- (PLO)- Việc siết chặt giãn cách xã hội trong lúc này để bảo vệ sinh mạng người dân là hợp lý, nhưng nhà nước phải đảm bảo các vấn đề an sinh, chuỗi cung ứng và hướng tới các tiêu chí để sớm “bình thường mới”.