Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Wells Fargo Bank, National Association tại TP.HCM.

Theo quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam số 16/GP-VPĐD ngày 8-8-2003 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Wachovia, N.A., nay là Ngân hàng Wells Fargo Bank, National Association.

Song song với đó, Ngân hàng Wells Fargo Bank, National Association có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, nộp con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa bảy ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực thi hành, Văn phòng đại diện Ngân hàng Wells Fargo Bank, National Association tại TP.HCM phải công bố quyết định thu hồi giấy phép trên một tờ báo in hằng ngày trên toàn quốc trong ba số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn bảy ngày làm việc và phải niêm yết tại trụ sở văn phòng đại diện.

Wells Fargo bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với dịch vụ chính là thực hiện các giao dịch ngoại tệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Cách đây không lâu, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited (Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc) tại Hà Nội.