Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Vietcombank vừa giảm đồng loạt lãi suất tiền vay đợt 2 từ ngày 15-4.

Giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Thời gian giảm lãi suất từ ngày 15-04 đến hết ngày 30-09.

Giảm 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng các khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch COVID-19. Thời gian giảm lãi suất từ ngày 15-04 đến 30-6.

Tổng số khách hàng được giảm lãi suất đợt 2 là 90.000 khách hàng với qui mô tín dụng là 300.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% dư nợ hiện hữu tại VCB. Đối tượng giảm lãi suất đợt 2 không bao gồm các khoản dư nợ đang được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất của Vietcombank.

Trước đó, ngay từ giữa tháng 2-2020, Vietcombank đã triển khai nhiều giải pháp ưu đãi dành cho khách hàng như giảm lãi suất cho vay đợt 1, triển khai cho vay mới với qui mô dư nợ 30.000 tỷ đồng với lãi suất siêu thấp từ 4,5-5% năm. Cùng với đợt giảm lãi suất trên diện rộng lần này, dự kiến lợi nhuận của Vietcombank chia sẻ cho khách hàng trên 2.240 tỷ đồng.