Tải công văn 572/TTg-KTTH ngày 27-4 của Thủ tướng

Tải văn bản.