Từ khóa:

#tái đắc cử
Tìm thấy 47 kết quả
Sóc Trăng có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Sóc Trăng có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(PLO)- Bà Hồ Thị Cẩm Đào đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.