Tạm ngưng lưu thông trên đường Võ Văn Ngân

Cụ thể, từ ngày 10-3 đến 10-7, đường Võ Văn Ngân (đoạn từ đường Lê Văn Chí đến xa lộ Hà Nội), quận Thủ Đức tạm thời được trưng dụng toàn bộ mặt đường để thi công kết cấu phần trên cầu cạn nhịp giữa trụ P13-11 đến P13-12 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên.

Đường Võ Văn Ngân, Thủ Đức tạm thời ngưng lưu thông để thi công công trình. 

Phương án tổ chức giao thông cụ thể như sau:
Trên đường Lê Văn Chí (đoạn từ đường Võ Văn Ngân đến đường công vụ): Tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe hai bánh, một chiều ô tô theo hướng từ đường Võ Văn Ngân đến đường tạm kết nối ra xa lộ Hà Nội (lắp đặt dải phân cách thép phân chia 2 m mặt đường dành cho xe hai bánh lưu thông theo hướng từ Nhà máy nước Thủ Đức đến đường Võ Văn Ngân).

Trên đường công vụ: Tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Lê Văn Chí đến xa lộ Hà Nội.

Trên nhánh đường rẽ phải từ đường Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội: Tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ xa lộ Hà Nội đến đường Võ Văn Ngân.

Trên đường Võ Văn Ngân (đoạn từ đường Lê Văn Chí đến xa lộ Hà Nội): Ngưng lưu thông.

Lộ trình thay thế:
Hướng từ đường Võ Văn Ngân đến đường Lê Văn Việt: Võ Văn Ngân -> Lê Văn Chí -> đường công vụ -> xa lộ Hà Nội -> Lê Văn Việt.

Hướng từ đường Lê Văn Việt đến đường Võ Văn Ngân: Lê Văn Việt -> xa lộ Hà Nội -> nhánh đường rẽ phải từ đường Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội -> Võ Văn Ngân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm