Tân phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2017 đối với ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Như vậy, với quyết định trên, NHNN hiện nay có năm phó thống đốc bao gồm bà Nguyễn Thị Hồng; các ông Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh và Đoàn Thái Sơn.

Hồi tháng 7 vừa qua, thống đốc NHNN quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của NHNN. Trong đó, ông Sơn được bổ nhiệm vào chức phó trưởng ban Chỉ đạo.