Từ khóa:

#TAND
Tìm thấy 522 kết quả
Thế nào là hành vi bạo lực gia đình?

Thế nào là hành vi bạo lực gia đình?

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn xác định hành vi bạo lực gia đình bao gồm bạo lực vật chất và bạo lực tinh thần.